Ansys 15.0 indeholder forbedringer i væskesimulering

Ansys 15.0 indeholder forbedringer i væskesimulering

Udgivet tidligere på måneden tilbyder nye funktioner i ANSYS 15.0 flere nye funktioner på tværs af produktporteføljen. Som den anden i en række af meddelelser, der fremhæver forbedrede muligheder på tværs af tre hovedfysikområder, fokuserer ANSYS i dag på forbedringerne af dets CFD-tilbud (Computational Fluid Dynamics) ved udgivelse 15.0. CFD-løsninger fra ANSYS giver mulighed for at forudsige, at produkter påvirket af flow-fænomener vil trives i den virkelige verden. Efterhånden som produkter bliver mere og mere komplekse, bliver den geometri og fysik, der simuleres, også mere kompliceret. Fremskridtene i ANSYS 15.0's CFD-løsninger gør det nemmere for brugerne at nå frem til løsninger.

Takket være optimeringsteknologier, hurtigere solverhastighed, forbedret parallel skalerbarhed, bedre geometrifunktionalitet og parallelle meshing-teknologier vil brugere af ANSYS 15.0 for fluid dynamics være i stand til at designe nye produkter hurtigere og mere præcist end før.

Udgivelseshøjdepunkter for computational fluid dynamics i ANSYS 15.0

  • Optimering er hurtigere takket være en forbedret adjoint solver . Adjoint løseren understøtter nu større problemer med masker op til 30 millioner celler . Kernefunktionaliteten af ​​den tilstødende energiligning er blevet implementeret på en måde, så observerbare kan defineres som forskellige integraler af varmeflux og temperatur - inklusive gennemsnit og varianser. Som et resultat kan den adjoint solver nu bruges i problemer, hvor varmeudvekslingsmaksimering eller varmetabsreduktion er et centralt designmål.
  • ANSYS 15.0 giver nogle forbedringer af løserhastigheden. For eksempel, simuleringer af ublandbar væske ved hjælp af volumen-af-væske modellen er op til 36 procent hurtigere . Transient Eulerian multifase-flowsimuleringer accelereres også takket være adaptiv tids-stepping support. Dynamisk reduktion af forbrændingsmekanismer kan føre til simulering op til syv gange hurtigere med store kemiske mekanismer.
  • Simulering af væskeflow med varmeoverførsel er blevet forbedret på adskillige måder i ANSYS 15.0 flerlags skalledning, der i høj grad forenkler termiske styringssimuleringer og fremskynder den overordnede arbejdsgang, hvilket undgår behovet for at volumenmaske meget tynde materialeoverflader. Anisotrop varmeledningsevneadfærd for faste materialer kan også nu modelleres. Overflade-til-overflade-strålingsmodellen understøtter ikke-konforme masker . Dette giver mere fleksibilitet i forbindelse med både store væskevolumener sammen med tynde fabrikerede strukturer, hvilket også hjælper med at fremskynde tiden til opløsning.
  • Kontinuerlige forbedringer i ANSYS 15.0 med high-performance computing (HPC) skalerbarhed og robusthed giver ingeniører mulighed for at øge simuleringsgennemstrømningen. Et sæt benchmark-resultater demonstrerede skalerbarhed over 80 procent effektivitet med så få som 10.000 celler pr. computerkerne, hvilket repræsenterer en tredobling i forhold til tidligere udgivelser. ANSYS 15.0 reducerer også den tid, det tager at læse en simuleringsfil og starte simuleringen på store HPC-klynger. Takket være bestræbelser på at forbedre ANSYS CFX-skalerbarheden på større kerneantal, bliver turbomaskineri og andre applikationer fremskyndet betydeligt. GPU'er kan også bruges med den AMG-koblede trykbaserede solver i ANSYS Fluent, med benchmarks her, der viser en hastighed op på op til 2,5 gange er mulig.
  • Multifysiske simuleringer er nemmere at konfigurere og køre takket være introduktion af 2-vejs termisk og 2-vejs termisk med kraft/forskydning med ANSYS Fluent og ANSYS Mekanisk via systemkobling . Denne løsning fuldautomatiserer simuleringer, som tidligere var tidskrævende at konfigurere og udføre.
  • Forbehandling af kompleks CAD-geometri er meget hurtigere, takket væreintroduktion af avanceret diagnostikog reparationsværktøjer, der vejleder brugeren, når der skal håndteres problematiske geometrier. Geometriproblemer som huller og mellemrum registreres automatisk og kan hurtigt afhjælpes med begrænset manuel indgriben. Store forbedringer af hastighed og hukommelsesbrug er blevet implementeret for alle meshing-metoder. Derudover giver parallel meshing reduktioner i mesh-genereringstid. For eksempel, for en 42 millioner-celle mesh, er mesh-tiden reduceret med op til 7,4 gange, når der bruges flere processorer.